Takel academy logo

In de hef- en hijswereld komen veel woorden en termen voor die niet voor iedereen even duidelijk zijn. Zeker als je niet dagelijks werkt met hef- en hijsmiddelen of wanneer je helemaal nieuw bent in deze wereld. Als 123takels willen wij je graag op weg helpen in de wereld van hijsbanden, takels, valbeveiliging en alle andere aanverwante producten.

Daarom hebben we de ‘Takel academy’ opgericht. Hierin proberen we zoveel mogelijk uitleg te geven over de meest gebruikte termen en producten. Maar ook over certificaten en hoe je veilig werkt. We hopen met begrijpelijke taal en visuele voorbeelden dat de Takel academy duidelijkheid geeft in de hef- en hijswereld, zodat het voor iedereen te begrijpen is.

Hijsbanden en Rondstroppen
Veilig werken met hijsbanden
 • De hijsband moet voorzien zijn van een label (=certificaat), waarop staat aangegeven capaciteit, lengte, CE markering, gebruiksfactor en naam fabrikant
 • Volg de instructies op het label
 • Respecteer de maximale belasting op het label (WLL) afhankelijk van de aanslagmethode
 • Gebruik uitsluitend voor hijsen
 • Gebruik een hijsband van voldoende lengte voor de aanslagmethode
 • Gebruik hoekbeschermers of beschermhoezen bij hijsen van voorwerpen met scherpe hoeken
 • Gebruik geschikte aanslagpunten, zoals hijshaak
 • Hijsbanden nooit geknoopt of gedraaid gebruiken
 • Het te hijsen object moet in balans zijn en er moet goede grip op het object zijn
 • Bij het hijsen van hete voorwerpen controleren of de hijsband geschikt is en indien nodig isolatie aanbrengen
Controle voor gebruik
 • Aanwezigheid en leesbaarheid van label (=certificaat)
 • Geen beschadigingen aan de band en lussen
 • Geen inkepingen of scheuren in de band
 • Geen slijtagevlakken (door wrijving)
 • Geen vervuiling, zoals olie, vet en chemicaliën
 • Geen knopen
Aandachtpunten voor onderhoud
 • Hijsbanden moeten worden opgeslagen (bij voorkeur hangend) in een goed geventileerde, droge, vorstvrije ruimte, buiten bereik van UV-straling
 • Verontreinigde hijsbanden buiten gebruik stellen en reinigen bij eerste gelegenheid
 • Verontreinigde hijsbanden grondig reinigen met schoon water en op natuurlijke wijze laten drogen
 • Zorg dat hijsbanden droog zijn als deze worden opgerold
 • Natte hijsbanden die zijn bevroren, mogen nooit worden gebruikt
 • Hijsbanden mogen niet buiten het temperatuurgebied van −40 tot +100 °C worden gebruikt
 • Aan losse onderdelen als staalkabels, kunststof hijsbanden en rondstroppen kan niet worden gerepareerd
Keuring
 • Alle hijsgereedschappen dienen regelmatig en ten minste één keer per jaar door een deskundige te worden geïnspecteerd
Afkeurcriteria
 • Ontbreken en/of onleesbaar label
 • Beschadiging hoes met inwendige schade
 • Chemische aantasting, brandgaten, harde plekken door gesmolten vezels
 • Schroeiplekken en ernstige vervuiling (bv. cementstof)
 • In geen geval mag door de band of lus heen geniet of genageld worden
 • De band mag bij voorkeur niet worden gemerkt met verf of inkt
 • In geval van twijfel moet te allen tijde het hijsgereedschap buiten bedrijf worden gesteld en aan een deskundige ter keuring worden aangeboden
Elektrische takels
Veilig werken met elektrische takels
 • Elektrische takels moeten altijd voorzien zijn van een aanduiding van de een veilige werkbelasting (WLL)
 • Elektrische takels moeten periodiek worden geïnspecteerd.
 • Respecteer de maximale belasting
 • Gebruik een staalkabel van voldoende lengte voor de aanslagmethode
 • Gebruik geschikte aanslagpunten
 • Staalkabels nooit geknoopt of gedraaid gebruiken
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en/of handschoenen.
 • Gebruik takel nooit voor het hijsen van personen
 • Gebruik het snoer niet om het gereedschap op te tillen. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe voorwerpen.
 • Haal het aansluitsnoer uit de wandcontactdoos als je het gereedschap niet meer gebruikt.
 • Haal het aansluitsnoer uit de wandcontactdoos door de stekker vast te pakken, niet aan het snoer.
 • Werk of sta niet onder de last
Controle voor gebruik
 • Aanwezigheid en leesbaarheid van belasting
 • Geen beschadigingen aan de staalkabel (gebroken strengen, kink, scheuren)
 • Geen vervuiling, zoals olie, vet en chemicaliën
 • Geen knopen
 • Veilige elektrische aansluiting
 • De keuringsdatum is nog geldig.
 • De behuizing, het aansluitsnoer en de stekker zijn niet beschadigd.
 • De aansluitingen werken goed: elektrisch gereedschap mag niet aan en uitgaan als je het snoer beweegt.
 • Controleer de invoer van het snoer of de kabel en let er op dat de kabel niet uit de trekontlasting steekt.
Keuring en onderhoud
 • De werkgever is verplicht alle gereedschappen regelmatig te laten inspecteren door een deskundige.
Afkeurcriteria

Hijsgereedschappen die een of meerdere van de volgende gebreken vertonen, moeten direct worden afgekeurd:

 • De aanduiding van de identiteit, zoals WLL, materiaalkwaliteit en fabrikant, is niet (meer) aanwezig.
 • Er is sprake van een blijvende vervorming van enig onderdeel. Plastische vervorming van de oorspronkelijke vorm veroorzaakt ontoelaatbare vermindering van de materiaalsterkte.
 • Er is sprake van slijtage met als gevolg een vermindering van de diameter of dikte van 10% of meer.
 • Bij kettingwerk en andere stalen hijsgereedschappen zijn er uitwendige beschadigingen, zoals kerven, inkepingen, groeven, scheuren of barsten, overmatige roestvorming en verkleuring door warmte.
 • Bij staalkabels zijn er uitwendige beschadigingen, zoals draadbreuken, strengbreuk, overmatige roestvorming en vervorming waarbij de kabelkern niet meer zijn centrale positie in de kabel inneemt.

In geval van twijfel moet te allen tijde het hijsgereedschap buiten bedrijf worden gesteld en aan een deskundige ter keuring worden aangeboden.

Handtakels
Veilig werken met handtakels
 • Handtakels moeten altijd voorzien zijn van een aanduiding van de een veilige werkbelasting (WLL)
 • Handtakels moeten periodiek worden geïnspecteerd.
 • Respecteer de maximale belasting
 • Gebruik een staalkabel van voldoende lengte voor de aanslagmethode
 • Gebruik geschikte aanslagpunten
 • Staalkabels nooit geknoopt of gedraaid gebruiken
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en/of handschoenen.
Controle voor gebruik
 • Aanwezigheid en leesbaarheid van belasting
 • Geen beschadigingen aan de staalkabel (gebroken strengen, breuknest, kink, draadbreuken, scheuren)
 • Vermindering van de middellijn niet meer dan 10%
 • Sterke roestvorming
 • Geen vervuiling, zoals olie, vet en chemicaliën
 • Geen knopen
 • Gescheurde of verbogen persklemmen
 • Sluitingen niet vervormd en voorzien van borgpen
Keuring en onderhoud
 • De werkgever is verplicht alle gereedschappen regelmatig te laten inspecteren door een deskundige.
Afkeurcriteria

Hijsgereedschappen die een of meerdere van de volgende gebreken vertonen, moeten direct worden afgekeurd:

 • De aanduiding van de identiteit, zoals WLL, materiaalkwaliteit en fabrikant, is niet (meer) aanwezig.
 • Er is sprake van een blijvende vervorming van enig onderdeel. Plastische vervorming van de oorspronkelijke vorm veroorzaakt ontoelaatbare vermindering van de materiaalsterkte.
 • Er is sprake van slijtage met als gevolg een vermindering van de diameter of dikte van 10% of meer.
 • Bij kettingwerk en andere stalen hijsgereedschappen zijn er uitwendige beschadigingen, zoals kerven, inkepingen, groeven, scheuren of barsten, overmatige roestvorming en verkleuring door warmte.
 • Bij staalkabels zijn er uitwendige beschadigingen, zoals draadbreuken, strengbreuk, overmatige roestvorming en vervorming waarbij de kabelkern niet meer zijn centrale positie in de kabel inneemt.

In geval van twijfel moet te allen tijde het hijsgereedschap buiten bedrijf worden gesteld en aan een deskundige ter keuring worden aangeboden.